Cviky pro oblast krční páteře a šíje

U protahování a procvičování krční páteře nezaklánějte hlavu dozadu! Dochází k prohlubování prohnutí krční páteře a v pozdější době by toto ,,zalomení“ mohlo vést i k závažnějším potížím.

Všechny cviky provádíme pomalu a pracujeme také s dechem. V krajních polohách vydechujeme, což nám umožní zvětšit rozsah pohybu.

___________

 

 

1.Uvolnění a protažení krční páteře a šíjového svalstva

Vytáhnout hlavu vzhůru, ramena stáhnout dozadu a dolů. Uvolněně maximální předklon hlavy a vzpřim. Můžeme dosáhnout lepšího protažení tím, že se chytneme za tylní kost a pomalu s tahem nahoru provedeme předklon hlavy.

___________

2. Uvolnění a protažení krční páteře a šíjového svalstva

Vytáhnout hlavu vzhůru, ramena stáhnout dozadu a dolů. Co největší úklony hlavy vpravo a vlevo.

___________

 

3. Uvolnění a protažení krční páteře a šíjového svalstva

Vytáhnout hlavu vzhůru, ramena stáhnout dozadu a dolů. Předklonem hlavy otáčet vpravo a vlevo.Podívat se přes rameno, ale hlavu nezaklánět.

 

___________

4. Uvolnění ramenního kloubu

Kroužení rameny vpřed a vzad. Kroužením ramen vzad do co nejkrajnější zadní polohy, také masírujeme podlopatkové svalstvo.

___________

5. Strečink na krční páteř
Levou ruku položíme na pravý spánek a zatlačíme hlavou proti ruce. Klidně dýcháme a po chvíli tlak povolíme. Totéž opakujeme i na druhou stranu. Hlava by měla být stále rovně v ose.

Můžeme tento cvik provést i tak, že přiložíme pravou ruku na pravý spánek a tlačíme hlavou proti ruce. Směr tlaku můžeme měnit po 45°, tak abychom procvičili co nejvíce krčních svalů.

___________

 

6. Strečink na krční páteř
Ruce spojíme
za hlavou. V této pozici zatlačíme hlavou proti spojeným rukám. Klidně dýcháme a po chvíli tlak povolíme. Procvičení svalů v opačném směru provádíme tak, že přiložíme dlaně na čelo a tlačíme hlavu proti dlaním. 

 

Sem můžete vložit nový nebo přetáhnout existující obsah.